onsdag den 30. august 2017

Udenrigsministeren dumper i Ungarn

Jyllands-Posten skriver 29.8.17, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) brugte et møde i Ungarn med sin ungarske kollega Péter Szijjártó til bl.a. at drøfte spørgsmålet om, hvorvidt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) fortolker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention forkert. 

Bemærk ordet "forkert". "Forkert" fordi Danmark ikke kan udvise nogle udenlandske dømte kriminelle? Flere eksperter mener, at regeringen har misforstået betydningen af Domstolens dynamiske fortolkning i den forbindelse: »Levakovic-sagen har meget lidt med dynamisk fortolkning at gøre. Det handler om, at manden har boet stort set hele sit liv i Danmark og har små børn her. Der er ikke noget dynamisk i det. Det er mere en principiel debat om tilhørsforhold«, siger professor Mikael Rask Madsen Københavns Universitet (Politiken 26.8.17) (1).“Denmark is an important ally of Hungary in the European Union and NATO, and there are ‘no major disputes’ between the two states”, Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó said at a press conference in Budapest following a meeting with his Danish counterpart.

Bemærk at der intet står i den ungarske pressemeddelelsen om drøftelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkninger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Til sidst står (min fremhævning):

"Danish Foreign Minister Anders Samuelsen spoke about the fact that the Schengen borders must be protected, and we must find solutions that curb illegal migration and people smuggling.

Mr. Samuelsen said it was important for the rules of law and order to be preserved and for previous treaties not to be undermined, while what is happening must be made transparent for the public. He also said it was important for every member state to insist on the upholding of fundamental EU principles."
Samuelsen betoner altså vigtigheden af
  • at retsstaten bevares og 
  • at indgåede traktater ikke undergraves, mens
  • det der sker skal gøres gennemsigtigt for offentligheden samt
  • betydningen af, at hvert medlemsland insisterer på at opretholde grundlæggende EU-principper.

Samuelsen taler til Ungarn, men burde på Danmarks vegne lytte til sine egne ord. Når han if. Jyllandsposten taler om, at Menneskerettighedsdomstolen dømmer "forkert", signalerer han, at når den danske regering ikke får sin vilje, skal domstolen stækkes.

Samuelsen fremhæver "gennemsigtighed". Men offentligheden i Danmark ved ikke, hvad regeringen konkret har gang i mht. ønsket om at se kritisk på Domstolens dynamiske fortolkninger. Regeringen vil heller ikke fortælle, hvilke lande der besøges i forbindelse med at skaffe støtte til det danske formandskabs topprioritering: at se kritisk på Domstolens dynamiske fortolkninger, dvs. svække Domstolen. 

Samuelsen dumper ved på pressekonferencen at udtale, at det er vigtigt at opretholde EUs grundlæggende principper, når den danske regering samtidig vrænger ad Menneskerettighedsdomstolen og søger støtte i netop Ungarn til at svække domstolen og derved også svække menneskerettighederne.

EU's grundlæggende principper lyder som følger i Traktaten om Den Europæiske Union:

Artikel 2

Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. 

Artikel 6

2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grund­læggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne konvention ændrer ikke Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne.

3. De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til beskyt­telse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af medlems­staternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten. 

Det er pinligt, at Danmark vægter at besøge Ungarn. Den franske præsident valgte som bekendt at springe over Polen og Ungarn på sin rundrejse (DR 25.8.17): Den anden halvdel, Polen og Ungarn, får slet ikke besøg af Macron. Hermed får den franske præsident endnu engang understreget den kritik, han har udtrykt flere gange, nemlig at Polen og Ungarn optræder illoyalt over for det europæiske projekt med deres domstolsreformer og flygtningemodstand, og at man derfor søger andre allierede i området.


Skrevet af Anne

Henvisninger

Opdatering 23.9.17

Ungarn-ambassadør: Marlene Wind manipulerer med virkeligheden i Ungarn

Debatindlæg i Politiken 24.9.17


1. Flere eksperter mener at regeringen har misforstået betydningen af den dynamiske fortolkning: »Levakovic-sagen har meget lidt med dynamisk fortolkning at gøre. Det handler om, at manden har boet stort set hele sit liv i Danmark og har små børn her. Der er ikke noget dynamisk i det. Det er mere en principiel debat om tilhørsforhold«, siger professor Mikael Rask Madsen Københavns Universitet.

Jonas Christoffersen, som har skrevet disputats om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og er direktør for Institut for Menneskerettigheder, er enig: »De steder, hvor menneskerettighederne fylder i den danske debat, og hvor politikerne udtrykker frustration over menneskerettighedsdomstolen, er det ikke i forhold til den dynamiske fortolkning. På udvisningsområdet har det for eksempel ikke noget med dynamiske fortolkninger at gøre« (Politiken 26.8.17).

2. Anders Samuelsen søger alliance med Ungarn; Ungarn kritiseres ofte i europæisk sammenhæng. Men Danmark vil styrke samarbejdet:


Drøftede mærkesag

"Han brugte mødet med sin ungarske kollega Péter Szijjártó til bl.a. at drøfte en mærkesag, der står centralt i Samuelsens arbejdsprogram, når Danmark fra november overtager formandskabet for Europarådet. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Menneskerettighedsdomstolen fortolker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention forkert.

»Under formandskabet skal jeg rejse spørgsmålet om, hvordan vi skal fortolke de internationale konventioner. Hvorfor ender vi med at have dybt kriminelle mennesker, som vi ikke kan vise ud af Danmark? Er det, fordi domstolene fortolker konventionerne for snævert? Jeg tror, at Ungarn deler opfattelsen af, at hvis domstolens fortolkning skrider ud, underminerer det den folkelige opbakning til konventionerne,« siger Samuelsen.

Efter mødet bakkede Péter Szijjártó entydigt op om de danske synspunkter:

»Danmark kan afgjort regne med Ungarns støtte, når I går i gang med at reformere den europæiske domstols praksis. Det bliver helt sikkert udfordrende, men vi ønsker al mulig held og lykke,« sagde Szijjártó.
CITAT slut

30/08/2017 - Jyllands-Posten / Denmark

Danmark vil styrke samarbejdet med Ungarn. Det skriver Jyllands-Posten. For første gang i 11 år aflagde en dansk udenrigsminister tirsdag den ungarske regering et officielt besøg. Anders Samuelsen (LA) blev modtaget i ministeriet ved Donau, der deler bydelene Buda og Pest - på samme måde som uenighederne om EU-aftaler og grundlæggende rettigheder ofte deler forholdet mellem Ungarn og EU-Kommissionen i Bruxelles. Men selv om EU-Kommissionen i de seneste måneder har indledt flere sager om brud på EU's regler mod Ungarn, og selv om landet ofte er på kant med flertallet af EU's medlemmer, har Anders Samuelsen som mål at styrke relationerne til den ungarske premierminister Viktor Orbans regering. Kilde: Jyllands-Posten, s. 9

3. Samuelsens besøg i Slovenien 29.8.17 og 30.8.17 Cypern

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.