lørdag den 26. august 2017

Den farlige Sammenblanding af Immigration og Sikkerhed

Det er rimeligt at markere der er en grænse er titlen på et indlæg i Jyllands-Posten 5.8.17 af Jacob Mchangama (JM), direktør i tænketanken Justitia. 

I forbindelse med Danmarks kommende formandskab for Europarådets Ministerkomité (nov. 17 - maj 18) argumenterer JM for, at Danmark ligesom UK ikke skal rette ind efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) såkaldte dynamiske fortolkning.

Det kan indvendes, skriver Mchangama, at man dermed legitimerer, at Rusland og Tyrkiet kan bruge samme argumenter, når de fængsler journalister og underminerer retsvæsenet. Men her er krænkelserne af Den Europæiske Menneskeretskonvention (EMRK) i strid med selve kernen, skriver han.

På udenlandske ambassader i Danmark sidder der ansatte og gennemlæser danske medier og rapporterer hjem om dette emne. Lande, vi i Danmark normalt ikke ønsker at sammenligne os med, vil kunne konkludere, at når Danmark lader være med at rette ind efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkninger af EMRK, retfærdiggør det deres krænkelser af menneskerettigheder. 

Kinesiske medier var således de første til at fortælle om brevet fra Europarådets menneskerettighedskommisær til integrationsministeren i januar 2016 i forbindelse med den såkaldte Smykkelov. (1)


Brev til den danske indvandrer-, integrations- og boligminister fra Europarådets Menneskerettighedskommissær 12.1.2016

Den farlige sammenblanding af immigration og sikkerhed

Mchangama skriver (min fremhævning)

Med milliardudgifter til ikke-vestlige indvandrere, en signifikant overrepræsentation i kriminalstatistikken - og som terrorangreb i Tyskland og Frankrig har demonstreret - nu også en sikkerhedsrisiko, kan man argumentere for, at præmisserne for den dynamiske fortolkning på udlændingerområdet er fundamentalt forandret.

Direktøren i EUs Agentur for grundlæggende Rettigheder FRA, Michael O'Flaherty, havde en artikel i Le Monde 3.8.17 Un dangereux amalgame entre immigration et sécurité (En farlig sammenblanding af indvandring og sikkerhed), hvor han argumenterer for, at en politik der respekterer menneskerettigheder er det bedste middel til integration af flygtninge.

O'Flaherty skriver (min oversættelse)

"Immigration og sikkerhed har været to centrale emner på EUs dagsorden i 2 år. 

På den ene side er billederne af konflikten i Syrien og de overlæssede både, der ankommer til det sydlige Europas kyster, gået verden rundt. På den anden side er det et lands første pligt at yde befolkningens sikkerhed, og rækken af terror- angreb, der har fundet sted i EU har rykket på den tro, som mange borgere havde til deres regerings evne til at beskytte dem.

Imidlertid er der noget, der hverken kan forståes eller retfærdiggøres, og det er de kyniske forsøg på at definere immigration som en trussel som sådan mod sikkerheden. Befolkningens frygt, der udnyttes af nationalister og populister,  skaffer sig mere plads i den fælles samtale og forstærkes ved at blive gentaget af de politiske ledere og i de sociale fora. Det fører til en situation, hvor foranstaltninger, der skal bruges i nødssituationer bliver normen, og til den farlige sammenblanding af immigration og terrorisme."

Mchangamas brug af det lille ord "og" giver anledning til bekymring.Skrevet af Anne Albinus1) Kinesiske medier fortæller om Europarådets brev til den danske regering. Bl.a.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.