søndag den 22. april 2018

Stiløvelser - Danmarks Formandskab for Europarådets Ministerkomité

Den danske Europarådsambassadørs tale på Facebook 13.4.2018 - udsat for diverse stiløvelser:

"Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité har i går og i dag været vært for en justitsministerkonference her i København. Og konferencen er i dag mundet ud i en vigtig erklæring om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid.
Det har været en hovedmålsætning for vores formandskab at sikre, at det europæiske menneskerettighedssystem også i fremtiden kan arbejde fokuseret, balanceret og effektivt.


Det er vigtigt, at Domstolen også i fremtiden er rustet til at kunne tage sig af de allergroveste menneskerettighedskrænkelser her i medlemsstaterne
og samtidig, at Domstolen ikke bliver en overdomstol, som skal engagere sig i alt muligt stort og småt og detailspørgsmål i medlemsstaterne.


En fastholdelse af denne balance er vigtig for at sikre, at vore befolkninger også i fremtiden er villige til at give deres opbakning til det europæiske menneskerettighedssystem".


Præcisering


I går den 12. april 2018 fra kl. 9.30 til kl. 22.00 og i dag den 13. april 2018 fra kl. 9.30 til kl. 10.00 i Eigtved Pakhus, Sal II, Strandgade 25G, 1401 København i Danmark har det danske justitsministerium i forbindelse med det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité fra den 15. november 2017 kl. 12.00 til den 18. maj 2018 kl 12.00 været vært for en højniveau konference om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid. I højniveau konferencen deltog mere end 22 europæiske ministre fra de 47 Europarådslande. Højniveau konferencen er mundet ud i en vigtig erklæring om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid på 8 sider indeholdende 67 punkter. Erklæringen, den såkaldte København-erklæring, er på 4.308 ord, 23.393 tegn uden mellemrum og 27.567 tegn med mellemrum.


Forhør


Hvornår nikkede Europarådets medlemsstater ja til København erklæringen?

- Den 13. april 2018 om formiddagen.

Hvor?

- I udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Sal II.

Hvem var tilstede?

- Ministre fra mere end 22 Europarådslande og udsendte fra andre Europarådslande.

Var de enige om Erklæringen?

- Ja. Luxembourgs justitsminister insisterede dog på, at København erklæringen ikke ville få Luxembourgs støtte, hvis den kunne læses eller bare opfattes som en grænse, som 'politik' ønsker at pålægge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols magt og myndighed. (...)"Kompromittere og begrænse Domstolens myndighed svarer slet ikke til borgerens behov eller interesse. Tværtimod er der mere end nogensinde behov for en domstol, der er uafhængig, upartisk og stærk i sin myndighed," sagde han.

Men den danske Europarådsambassadør på Facebook læser og opfatter jo Erklæringen som en grænse, som 'politik', dvs. befolkningernes repræsentanter kan pålægge Domstolen?

- Øh, ja...

Hvad betyder "allergroveste" krænkelser?

- Det er der ingen, der ved endnu. 

Telegram


DKS FORMANDSKAB EUROPARÅDET STOP KONFERENCE STOP VIGTIG ERKLÆRING STOP DET EUR. MRSYSTEMS FREMTID STOP DANSK HOVEDMÅLSÆTNING STOP DOMSTOL SKAL ARB. FOKUSERET, BALANCERET OG EFFEKTIVT STOP DOMSTOLEN KUN TAGE SIG AF ALLERGROVESTE MRSKRÆNKELSER STOP IKKE EN OVERDOMSTOL STOP IKKE ENGAGERE SIG I ALT MULIGT STORT OG SMÅT STOP FASTHOLDE BALANCE STOP SIKRE BEFOLKNINGERS STØTTE TIL DET EUR. MRSYSTEM STOP


Ordklasser

Navneord/substantiver

formandskab, Europarådet, Ministerkomité, vært, konference, erklæring, menneskerettighedssystem, fremtid, hovedmålsætning, Domstol, menneskerettighedskrænkelse, medlemsstat, overdomstol, detailspørgsmål,  fastholdelse, balance, befolkning, opbakning

Stednavne/Proprier

København

Udsagnsord/verber

at være, at munde ud i, at sikre, at kunne, at arbejde, at tage sig af, at blive, at skulle, at engagere sig, at give

Nægtelser/negationer


ikke

Forholdsord/præpositioner

for, i, til, om

Biord/adverbier og tidsadverbier

i går, i dag, her, ud, også, samtidig, fokuseret, balanceret, effektivt, vigtigt

Tillægsord/adjektiver

vigtig, europæisk, allergrovest, villig

bindeord/konjunktioner

og, at

Stedord/pronominer 

det, de, denne, vores, deres

Kendeord/artikler

en

Der er forskel


der er forskel på fokuseret og ufokuseret
der er forskel på balanceret og ubalanceret
der er forskel på effektivt og ineffektivt
der er forskel på stort og småt
der er forskel på grove krænkelser og allergroveste krænkelser
der er forskel på Domstolen og en overdomstol
der er forskel på Domstolen og befolkningerne
der er forskel på magt og afmagt
der er forskel på det og det
der er forskel på forskel

der er forskel


Kalligram
Negationer

Det var hverken Norge eller Sverige, men Danmark. Det var hverken Nordisk Råd eller Det Europæiske Råd, men Europarådet. Det var hverken en høring eller et foredrag, men en konference. Det var hverken i Korsør eller i Kolding, men i København. Det var hverken lavniveau eller mellemniveau, men højniveau. 

Det var hverken en ligegyldig eller en ubetydelig erklæring, men en vigtig erklæring, som konferencen mundede ud i. Det europæiske menneskerettighedssystem skal i fremtiden hverken arbejde ufokuseret, ubalanceret eller ineffektivt, men fokuseret, balanceret og effektivt.

Domstolen skal hverken tage sig af alt muligt stort og småt, men kun de allergroveste menneskerettighedskrænkelser.

Udbrud


Fantastisk! En HØJNIVEAU konference! I København! Sikken en masse fine deltagere! Mindst 22 europæiske ministre! Hvor sad de tæt! Jeg har aldrig hørt mage! Og de var også i Tivoli! Først Kokkedal Slot, så Eigtveds Pakhus, så Tivoli og tilsidst Kronborg! Hillemænd, hvor vi kan! Danmark i Verdensklasse!

Tænk engang! Justitsministeren har fået opbakning fra 46 lande til Danmarks hovedprioritet! 

Først ville regeringen stække Domstolen i Strasbourg! Men det ville de andre lande ikke gå med til! Men alligevel er HØJNIVEAU konferencen i dag mundet ud i en vigtig erklæring om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid! 

Nu kan Europarådet takket være det danske formandskab i fremtiden arbejde fokuseret, balanceret og EFFEKTIVT - med tryk på E F F E K T I V T! 


Er vi ikke fantastiske! Så lille et land og så stor indflydelse!

Danmark sikrer, at Domstolen også i fremtiden er rustet til kun at kunne tage sig af de allergroveste menneskerettighedskrænkelser!


Og samtidig sikrer Danmark med Købehavn erklæringen, at Domstolen ikke bliver en overdomstol, som skal engagere sig i alt muligt stort og småt og detailspørgsmål i medlemsstaterne! Det siger ihvertfald den danske Europarådsambassadør på Facebook.


Ikke alt muligt STORT og småt! Kun de allergroveste krænkelser af menneskerettigheder if. den danske Europarådsambassadør! 

Husk det: Grove krænkelser, Grovere krænkelser, Groveste krænkelser, ALLERGROVESTE krænkelser! KUN de allergroveste krænkelser!!! Sejt! Folkets røst er blevet hørt!! 


DET

Det. Det blev ikke det første udkast. Det blev det. Forandre for at bevare. Blive det gamle. Går tilbage. Tilbage til det. 

Folkevise


1 Hr. Rasmus, han red så vide til Strasbourg,
og med sit udkast han byder ind.
- og dansen den går så let gennem lunden.

2 Kun ét land bød op og "Hør du hr. Rasmus 
træd dans med mig - for enig jeg er!"

3 Men ak, den hr. Rasmus vandt ikke sit spil.
Han red nu hjem på sin usle krik.

4 Mens han red hjem, han om guldsaddel drømte,
men først skal udkastet omskrives.

5 Bleg lå det første udkast på sorten bår,
Det nye blev godkendt af alle.

6 Hr. Søren ku' til konference indbyd'.
Velkommen alle land til min gård!

7 Jeg, hr. Søren, har ikke vundet mit spil,
Velkommen herned til salen min!

8 Jeg kan dog sige her om land, at jeg vandt!
Strasbourg er ikke overdommer!

9 Det er kun det allergroveste, den skal
tage sig af, det siger jeg bar'.

10 Jeg, hr. Søren, jeg kom, jeg sejred og sa':
Domstolen skal ikke bestemme!

11 Bestemme, det skal den danske befolkning!
Hvad der er allergrovest ved den!
- og dansen den går så let gennem lunden.Så har Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité i går og i dag været vært for en justitsministerkonference her i København. Så mundede konferencen i dag ud i en vigtig erklæring om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid.

Så har det været en hovedmålsætning for vores formandskab at sikre, at det europæiske menneskerettighedssystem også i fremtiden kan arbejde fokuseret, balanceret og effektivt.


Så er det vigtigt, at Domstolen også i fremtiden er rustet til at kunne tage sig af de allergroveste menneskerettighedskrænkelser her i medlemsstaterne
og samtidig, at Domstolen ikke bliver en overdomstol, som skal engagere sig i alt muligt stort og småt og detailspørgsmål i medlemsstaterne.


Så en fastholdelse af denne balance er vigtig for at sikre, at vores befolkninger så også i fremtiden er villige til at give deres opbakning til det europæiske menneskerettighedssystem.Akavet


Jeg er ikke vant til at holde tale eller være på Facebook. Men jeg bliver bedre, øh, Danmark har jo, øh, formandskabet for Europarådets Ministerkomité, øh, og så har der været en konference, en højniveau konference, i København. Det ville være lettere at skrive om det, men jeg skal jo sige noget på Facebook, for UM har en hovedmålsætning om, at vi ambassadører skal være på de sociale medier. Men altså, øh, det har været en hovedmålsætning for vores formandskab at sikre, at det europæiske menneskerettighedssystem også i fremtiden kan arbejde fokuseret, balanceret og effektivt.

Det er vigtigt, at Domstolen også i fremtiden er rustet til at kunne tage sig af de allergroveste menneskerettighedskrænkelser her i medlemsstaterne
og samtidig, at Domstolen ikke bliver en overdomstol, som skal engagere sig i alt muligt stort og småt og detailspørgsmål i medlemsstaterne.


En fastholdelse af denne balance er vigtig for at sikre, at vores befolkninger også i fremtiden er villige til at give deres opbakning til det europæiske menneskerettighedssystem.


Det går bedre! Jeg klarede at sige det, det jeg fik besked om at sige, med meget få ord, der går igen og igen.


Den guddommelige komedie om København-erklæringen


Hr. Søren havde vandret omkring hele natten under glimt af fuldmånens lys gennem det tætte bladhæng. Han var udmattet og søvnig. Men han var drevet af angst. Han måtte ud af den sorte skov i den dunkle dal.

Med et fik han øje på bjerget. Deroppe var det allerede morgen. Når han nåede derop, ville han vide, hvor han var. Han samlede kræfter og begyndte opstigningen. Bag et klippefremspring stod en menneskerettighedsfjendsk befolkning. Den kom langsomt ned mod ham med en dyb knurren, der af og til steg til et vildt brøl. Han standsede. Den gjorde ham bange.

Han gik nedad mod den skov, han havde brugt hele natten på at kæmpe sig ud af. Nede ved skovkanten stod en mand frem fra skyggerne.

"Hjælp mig!" skreg hr. Søren. "Hvem du end er, skygge eller mand!" Jeg skal stække Domstolen og samtidig beskytte menneskerettighederne.

"Jeg var mand engang," svarede skikkelsen med en dyb rusten stemme. "Jeg er fra Strasbourg. Der har vi en Domstol. Hvorfor går du ikke ned i skoven igen og op på den lyse bjergside mod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Hvor vi kan holde øje med Menneskerettighederne. Domstolen beskytter dem, der er udsat for Statens overgreb.

Hr. Søren hilste med fuld ærbødighed på sin mester, mens befolkningen brølede bagved. Han pegede på dem og bad mesteren hjælpe sig imod dem. "Men hvem beskytter mig. Jeg skal bruge folkets stemmer til næste valg. Statsministerens blod koger over en roma. Vi magter ikke at forsvare menneskerettighederne, når vi derved taber næste valg!"

"Du må vælge en anden vej," sagde mesteren, da han havde lyttet til hr. Søren.

"Tak mester. Jeg følger dig, men hvis jeg tvivler, kan jeg så genoverveje det og gå tilbage til befolkningen?"


Mesteren så på ministeren med barmhjertighed: "Gå ikke tilbage til den brølende befolkning!"


Mens ministeren tænkte over det, lagde mesteren sin hånd på hans og smilede glad. Så førte mesteren ham til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Domstolen.


Skrevet af AnneFrit efter

Raymond Quéneau Exercices de style, Gallimard 1946 og

Det, Inger Christensen, Gyldendal, 1969
Den guddommelige komedie, Dante v/Ebbe Kløvedal Reich, Hernov, 1991
Teknisk er det muligt, Vagn Steen, Borgens Billigbøger, 1967
Calligrammes: Poèmes de la paix et de la guerre 1913- 1916 (1918), Guillaume Appollinaire 

fredag den 13. april 2018

Gittes Monolog om Kjøbenhavner Erklæringen

Jeg troed' godt nok ikk’ han to' afsted, Preben,
men det gjord' han alså.

Han sku’ jo ellers kør' rally.

Jeg alså ikke vild med det konferans. Og så i Kjøbenhavn!

Han sku' kø’re med en kammerat, i en Toyota,

Du tar ikk' ordet, sagde jeg. Heller ikke under Eventuel'!

Jeg si’r dig, Susanne. Han var helt op’ å' kør'.

De sku over og hør' Pape, du ved, justitsministeren.
Ham fra Viborg. 

Kommer I i fjernsyn? spurgte jeg, for så ska’ du ha’ slips på.

Men det sku han ikk', det sae han. Men slips det sku’ han ha’ på.
Det grønn'. De’ jo fordi han er blev' konservativ, Susanne.

Så var han nødt til at gå i Mathias marked og køb' en blå habit, du ved, en af dem, der skinner.

Han er så flott, Preben, med den blå habit. Man ser kun lidt af hans mav'.

Husk å knapp' jakken, sa' jeg, og puds' dine sko.

Jeg er jo ellers ikke så meget for de konservative, du ved, Susanne. Jeg vil ha’ mi' frihed. Hvis jeg mister mi frihed, ikk’ oss, så mister jeg min ’idenditet, alså, det føler jeg bar’.

Jeg syn’s, det var lettere dengang, han var socialdemokrat og gik med rull'krav', Susanne, det syns jeg alså.

Han kom hjem her til eftermiddag, heel udkørt. Der var ikke noget dynamisk over ham. Det er ellers det, han har hidset sig op over, ‘dynamisk’!

Det hård ve' dem, det konferans'. Han var helt våd under armene. De havde siddet så tæt.

Jeg ka' alså ikk' ta’ hans deodorant, Susanne, men han er glad for'en.

Han var oss' glad for det konferans'. Tænk dig, Susanne, 46 lande bakker op om Pape, og han er fra mi' by! Det er noet med en erklæring. På 8 sider! Preben viftede med den, da han kom hjem, men jeg orked' ikke læse all' de bo'staver. Der er ikk' noen bilder!

Hvad det konferans’ handled om, Susanne? 

Det handled om, at Danmark skal smid' kriminelle ud. Når de er udlænding' alså. Pape sae »Ansvaret for at overholde menneskerettighederne er hos de enkelte lande. Vi behøver ikke en second opinion fra Strasbourg«, sae Preben å jeg sir dig, hans øjen lyste, som ha'ed han set lyset, da han sa' det. Han så så køn ud!

De ska' ud, ska' de, de udlænding', Susanne. Forleden var der en me' kasket og joggingbukser, der stjal Prebens gamle Batavus. Den stod omm' bag huset, mens vi sad og så Badehotellet.

Den han kør' på, når han ikke kør' rally. Sadlen sidder løs, og den er punktered, men den bavian ska' ud af Danmark. Det ligner ikke noet, han stjæler en Batavus, selom den er punktered, mens vi ser Badehotellet. 

Om han har familje i Danmark? Ved du hvad, Susanne, hvad raver det mig! Hvis de kommer til Danmark, skal de bli' lissom os andre. Ikke stjæl' cykler, ikke læs' Information, men spis' frikadeller og tarteletter, syng' sejle op ad åen, se Badehotellet og kør' rally ihverfel.

Jeg kan ikke bru'e menskerigtigheder til noet.

Der skal ikke vær' en domstol, der bestemmer over Danmark. Vi, folket, bestemmer. Det siger Pape osse selv. Landsretten i Viborg, det sir jeg dig, Susanne. Der er osse dommer', der bestemmer. Men det syns' vi heller ikke de ska'. Politikern' ska' bestemme. Danske politiker' ska' hive dommern' i ærmet og sige, du ska' dømm' så'en og så'en. 

Nu kommer Preben ind igen, vi ska' ha' stegt flæsk mæ persilsovs.


Skrevet af Anne - frit efter Per Højholt Gittes monologer

Henvisning


tirsdag den 10. april 2018

Slutningen på et (u)hyggeligt Formandskab

Helsingør-erklæringen, som Politiken skrev om 26.8.17, bliver til en København-erklæring. Pt. venter vi på offentliggørelsen af det stærkt kritiserede og nu omskrevne udkast fra 5.2.18, der forelægges torsdag i København. Om det vedtages, ved vi endnu ikke.

"Formandsposten" er kommet i besiddelse af et af de kulturelle indslag på det 128. møde i Ministerkomiteen i Helsingør den 18. maj 2018 i forbindelse med afslutningen på Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité.


27.8.18 bidrog "Formandsposten" med en fiktiv tale holdt af statsministeren på KronborgThe Elsinore Declaration. There is something rotten in the State of Denmark.


Jeg minder om det kulturelle program i forb. med Det danske Formandskab med titlen: 
HYGGELIGTJeg har tidligere skrevet om regeringens kommunikation, at den 


  • på den ene side vil undergrave Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og 
  • på den anden side vil promovere dansk HYGGE.

AT VÆRE ELLER IKKE AT VÆRE ET FOREGANGSLAND
EN TRAGIKOMEDIE I KOMEDIEN

I 2 Akter

Første-opførelse 

Fredag 18. maj 2018

på Kronborg Slot

i Dansesalen

Medvirkende

Hendes kongelige majestæts ACTEURS

Statsministeren

Udenrigsministeren

Justitsministeren

Et Folketingsmedlem (V)

2 Prügelknaber fra Justitsministeriets Task Force

Et Spøgelse

En Vagthund

En Professor

Ophelia

STATISTER


En Roma i en lænestol
1 Rumæner i et bur på 3m2
En mand der stikker hovedet i busken

Sufflør: FOLKET

PROLOG

(Danmarks statsminister træder ind på scenen)

Statsministeren

Velkommen til udenrigsministre fra Europarådets medlemsstater Det er mig en stor glæde og ære at modtage Dem i disse smukke omgivelser i Dansesalen på Kronborg Slot. Frederik 2. ville have et slot, han kunne prale af. Ligesom Det danske Formandskab for Europarådets Ministerkomité ville have en København-erklæring, vi kunne prale af - mange år fremover. Med den reviderede erklæring kan vi prale - omend lidt mindre. 

Denne sal var på Frederik 2.s tid den største dansesal i Europa. Nu bliver Danmark berømt for at have styrket Menneskeretssystemet ved at have ønsket at svække det med udkastet af 5.2.18!

Med professorens ord:  "Nogen gange får man jo noget ud af ting, som ikke er det primære mål. Og hvis man skal være lidt fræk, kan man sige, at hvis man kigger på stemningen i Ministerkomitéen, så har konventionssystemet sjældent haft mere opbakning end lige nu. Og det kan vi takke Danmark for.

Det var måske ikke lige det, der var den primære hensigt, da man kom frem med deklarationen. Men jeg tror faktisk, at på et dybere niveau, noget af det der ligger i konventionen, og det er blandt noget, hvor jeg selv har feeded ind i det. Det er, at der skal være en forankring i en debat omkring systemet."

Statsministeren fortsat

Jeg sagde i august i Politiken, hvor mit blod kogte:

»Vi er nødt til at få rimeligheden tilbage i et borgernært perspektiv. De ting, vi går og slår os på. Jeg kan mærke det på mig selv. Jeg bliver harmdirrende arrig over, at der kommer nogle rumænere til Danmark og begår kriminalitet. De skal udvises til Rumænien. Rumænien rækker hånden op og siger, at de gerne vil have dem tilbage. Men vi kan ikke sende dem tilbage, fordi vi har lavet et europæisk regelsæt i et krydsfelt mellem EU og Europarådet, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg kan som menneske mærke, at det får mit blod til at koge«.

Derfor har vi lånt en Rumæner, der står til højre for mig og viser, at hun godt kan være i en celle på 3 m2, når bare hun kan komme ud i fællesområdet ind imellem. Værsgo Frue, at tage plads ved siden af Herren fra Kroatien i lænestolen!

Jeg er - må jeg tilstå - blevet mindet om, at jeg også skal vrænge ad andre regeringer, fordi 1/4 af fængsler i Europa er overbefolkede. Desuden er der i Ungarn, Belgien, Makedonien, Grækenland, Albanien, Italien, Spanien, Slovenien, Frankrig, Portugal, Serbien, Rumænien og Østrig meget dårlige forhold for de indsatte. 

(Statsministeren forlader scenen)

1. Akt

(Ind fra højre kommer udenrigsministeren)

Udenrigsministeren

Velkommen til alle! Det er et stort øjeblik for mig at byde Dem alle velkommen her på Kronborg!

"Vi kan ikke acceptere, når det for eksempel ikke kan lade sig gøre at udvise dybt kriminelle udlændinge fra Danmark på grund af afgørelser fra domstolen i Strasbourg." Det skrev jeg på Altinget.dk, da Danmark overtog formandskabet for Europarådets Ministerkomité. 

Domstolen undergraver den folkelige opbakning til sig selv og til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Suffløren

Stæk Domstolen, stæk Domstolen!

(En lem i gulvet åbner sig. Op stiger en vagthund på en bordeaux farvet fløjlspude med guldkvaster)

Vagthunden


(Et Spøgelse kommer ind fra venstre)

Spøgelset

Jeg vil ikke være Skurken i Danmark. Formanden for Domstolen har fortalt i Berlingske, at det ikke er Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, der forhindrer Danmark i at udvise af kriminelle udlændinge.

Vagthunden

Du er ikke Skurken, du er ikke Skurken! Debatten har vist,
at Strasbourg ganske enkelt ikke er helt den samme Skurk længere.

(Et folketingsmedlem kommer ind fra Venstre)

Folketingsmedlem (V)

Jeg sagde i flere lokale medier i oktober 2017:

Det er her, hovedproblemet ligger.
Suffløren 
Stæk Domstolen, stæk Domstolen!
(Alle forlader scenen)
2. AKT
(To embedsmænd fra Justitsministeriets Task Force kommer ind på scenen - træt slæbende på tunge kufferter)
Embedsmand 1
Hvor er jeg træt af det. Rundt og rundt rejser vi - stor set forgæves -  med regeringens hovedprioritet at stække Domstolen. Og så skal vi sidde i et kopirum herhjemme, som nogen der ikke regnes. Vi gør et stor arbejde! Vi er ofre for regeringens hovedprioritet. Det siger Vagthunden selv i Altinget.
Embedsmand 2 
Ja, man kan takke os for, at Europarådet nu bakker op som aldrig før om menneskeretssystemet:
Embedsmand 1
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget!
(Justitsministeren kommer ind fra højre)
Justitsministeren

Jeg var tidligt ude og tale om opbakning til de rundrejsende embedsfolk.
Tror du, vi får bonus og forfremmelse?
(Ophelia kommer ind på scenen)
Ophelia
Tak, Tak, I kære embedsmænd for at have styrket Menneskerettighederne ved at ville svække dem!

Satiren er skrevet af Anne