fredag den 8. december 2017

Tager Regeringen Europarådsformandskabet alvorligt?

Dette debatindlæg er sendt til Politiken, der ikke ønskede at bringe det:

Regeringen fortsætter sin månedlange mobning af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi Domstolen efter sigende forhindrer udvisningen af kriminelle udlændinge. 

Men Domstolen forhindrer ikke udvisning. Denne fejlagtige antagelse er blevet tilbagevist flere gange. Den islandske dommer, som er sektionspræsident ved domstolen, udtalte i Berlingske 4.10.2017: at ‘det er ikke en korrekt beskrivelse’ af Domstolens praksis. Dette bekræftes af Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har gennemgået ca. 400 udvisningssager og konkluderer at: ‘Menneskerettighedsdomstolen accepterer udvisninger i klart videre omfang end danske domstole.’

Alligevel holder danske ministre fast i denne fejlagtige antagelse. Senest er det udenrigsministeren, som den 30.11.17 (POL) skriver, at Menneskerettighedsdomstolen på nogle områder har skabt en praksis, som risikerer at underminere den folkelige støtte til menneskerettighederne: ’Det sker for eksempel, når en fortolkning af menneskerettighedskonventionen betyder, at Danmark ikke kan udvise dybt kriminelle udlændinge.’

Selv om det er en gammel plade, udenrigsministeren sætter på i Politiken, har han ikke haft overskud til at huske, hvornår Danmark overtog Formandskabet. Det var den 15.11.2017, men udenrigsministeren skriver: ’Derfor er der brug for en ny balance, og det er netop regeringens hovedprioritet under vores formandskab for Europarådet i 2018.’

Det rette spørgsmål er måske ikke, om regeringen tager Europarådsformandskabet alvorligt, men om vi kan tage regeringen alvorligt? 

Skrevet af Anne Albinus