fredag den 11. august 2017

Statsministeren, Rumænere og 3m2

Statsministeren bliver harmdirrende arrig, når vi ikke kan udvise kriminelle rumænere (Politiken 11.8.17.) (Min fremhævning):

"Jeg kan mærke det på mig selv. Jeg bliver harmdirrende arrig over, at der kommer nogle rumænere til Danmark og begår kriminalitet. De skal udvises til Rumænien. Rumænien rækker hånden op og siger, at de gerne vil have dem tilbage. Men vi kan ikke sende dem tilbage, fordi vi har lavet et europæisk re- gelsæt i et krydsfelt mellem EU og Europarådet, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg kan som menneske mærke, at det får mit blod til at koge«.

(...)

"Der er nogle ting, der krydser. Som ingen af os kan forstå. Forudsætningen for at blive medlem af EU er, at man efterlever menneskerettighederne. Alligevel kan man ikke udvise kriminelle til nogle af de lande, fordi de ikke efterlever Menneskerettighedsdomstolens opfattelse af, hvad der er ordentlige afsoningsforhold«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han trækker Rumænien frem som eksempel og nævner et møde med den rumænske præsident før sommerferien. Også præsidenten viste forståelse for den danske frustration.

»Der er kontakt, og vi får et møde mellem Søren Pape (justitsminister, red.) og hans kollega i september. Rumænerne ved udmærket godt, at det er dårlig branding af Rumænien, at man rundtomkring i Europa slås med de her problemer."

Citat slut.


Når Danmark ikke kan udvise de omtalte 4 rumænere, skyldes det forpligtelserne i henhold til art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der bl.a. indebærer, at dømte ikke kan sendes tilbage til et retssystem, hvor der er en reel risiko for, at de vil få tildelt mindre end 3m2 personligt rum. 

I sagen "Ananyev c / Rusland" i 2012 udviklede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg kriterier til bestemmelse af tilfælde af overbelægning i delte celler. Den insisterede ikke alene på, at hver fange skal have en individuel plads til at sove på, men at den enkeltes personlige rum skal være mindst 3 m2, og det samlede areal i cellen skal tillade fanger at kunne bevæge sig frit fra et møbel til et andet. Desuden konstaterede domstolen, at sagsøgerne aldrig kom ud af deres celler med undtagelse af en times motion udenfor, at de indtog deres måltider og besørgede i deres celle, og at en af dem havde boet under sådanne forhold i over tre år. Derfor fastslog Domstolen, at der var sket en krænkelse af artikel 3 i konventionen.

Overbefolkede fængsler 

1/4 af fængsler i Europa er overbefolkede. Desuden er der i Ungarn, Belgien, Makedonien, Grækenland, Albanien, Italien, Spanien, Slovenien, Frankrig, Portugal, Serbien, Rumænien og Østrig meget dårlige forhold for de indsatte. 

Lars Løkke Rasmussen vrænger ad Europarådet, hvis Ministerkomité Danmark skal være formand for fra november til maj 2018. I sin harmdirrende vrede glemmer han at nævne Europarådets indsats for at pege på problemet med overbefolkede fængsler. 


Europarådets Ministerkomité godkendte 28.9.16 Hvidbogen om overbefolkede fængsler, der opfordrer de 47 medlemsstater til at starte en debat på nationalt plan om deres straffesystem og træffe beslutninger baseret på klare behov og mål, der skal opfyldes på kort og langt sigt.


Skrevet af Anne Albinus


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.