fredag den 1. marts 2019

En forkert AfgørelsePia Kjærsgaard (DF) skrev i sit debatindlæg (28.2.) Derfor irettesatte jeg Pelle Dragsted:

“Hvis man fokuserer på den del af arbejdet, der foregår i folketingssalen, er det mit ansvar, at forhandlingerne foregår ordentligt og værdigt.” 

Netop derfor burde Kjærsgaard havde skredet ind straks, da Kenneth Kristensen Berth (DF) skar en hel befolkningsgruppe over en kam.

Der er ikke mange lande, hvor man i et parlament kan udtale sig generelt og nedsættende om en gruppe mennesker, uden at det påtales fra parlamentsformandens side. Men Kjærsgaard vendte snedigt det hele på hovedet og irettesatte istedet Pelle Dragsted (EL).

Det er ikke første gang, tingene bliver vendt på hovedet, når nogen tillader sig at sige fra over for DFs synspunkter. DF hiver nemlig det røde kort frem, der betyder, at ingen må få associationer til noget negativt, over DFs udtalelser. Det DF siger er pr. definition rigtigt og sagt i en god mening. Ved konstant at generalisere og omtale en gruppe mennesker på en negativ måde, reduceres gruppen og mister sit ansigt. Så bliver det lettere at tænke eller sige, at alle fra den gruppe skal ud af landet. At DF gør en masse velintegrerede mennesker kede af det, er tilsyneladende helt ligegyldigt for DF.

Gang på gang nyder DF at slynge ud, at ikke-vestlig indvandring koster samfundet 36 mia kr. om året. Men myten er aflivetFakta er, at størstedelen af udgifterne går til børn og unge, og når man går i dagsinstitution eller på en uddannelse, betaler man ikke skat endnu.

Den store gruppe af børn og unge kan ende med at være positivt for Danmark, forklarede professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen til DR 19.4.17:

- Den gruppe, som analysen drejer sig om, kunne i princippet godt over deres liv give et overskud. Det behøver ikke være negativt set over hele livsforløbet. For kommer man som indvandrer og får et arbejde, så vil man formentlig ende med at give et positivt bidrag. Og det siger analysen ikke noget om.

Hvis gruppen ikke talte med i regnestykket, ville de ikke-vestlige indvandrere derfor kun koste den danske stat 16 milliarder (DR Faktatjek 19.4.17).

Berth efterlyste hos Dragsted (EL) vesteuropæiske lande, der i dag har formået at integrere muslimer. 

Svaret er, at rigtig mange muslimer er integreret i flere lande, bl.a. i Danmark, Belgien og Frankrig. Der er også mange, der ikke er integreret, for integration tager tid, og den kræver velvillighed fra begge parter.

Når DF generaliserer, er det for at skræmme danskerne ved at fremstille en stor gruppe mennesker som en trussel. 

I Europa er der mange forskellige muslimer: Nogle opfatter islam som deres forældres religion, men selv tror de ikke. Så er der nogle, der er iagttagere af religionen, af tro eller tradition. Nogle udstiller deres identitet, andre er radikaliserede, men der er også skeptikere og rationalister.

Endog verdslige muslimer og forkæmpere for det sekulære. Generaliseringer afspejler ikke altid virkeligheden. Det eneste man kan sige med sikkerhed om de mange muslimer, som Berth nævner er, at de af dem, der tror, kun tror på én Gud.

Skrevet af Anne

Links

Pelle Dragsted: Kenneth Kristensen Berth bør undskylde Altinget 5.3.19

Europas bløde bug kronik af Peter Skaarup i Politiken 13.2.2010

Billedet skal nuanceres mine kommentarer til Peter Skaarups Kronik 13.2.2010


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.