søndag den 10. marts 2019

Menneskerettighederne er nødvendige for Danmark. Kommentar i Berlingske 9.3.19

Det er betydningsfuldt, at direktøren for Institut for Menneskerettigheder, dr. jur. Jonas Christoffersen (JC) tager sig tid til at svare på professor dr. jur. Mads Bryde Andersens (MBA) kommentar 3.3. "Juridisk kan Danmark melde sig ud af Menneskerettighedskonventionen" og at

Berlingske trykker direktørens kommentar  "Menneskerettighederne er nødvendige for Danmark" 9.3. Derved kan offentligheden blive gjort opmærksom på det farlige aspekt ved Bryde Andersens forslag siden 2005: at Danmark skal træde ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for at slippe for domme fra Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol.

JC skriver i et klart og tydeligt sprog, bl.a. at internationalt samarbejde er svært, og at man ikke altid kan få det fuldstændigt, som man vil have det. Det er ligesom i et demokrati, hvor der også somme tider bliver truffet beslutninger, man ikke er enig i.

Men, skriver JC om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som MBA vil ud af: "Konventionen mister simpelthen sin betydning, hvis landene frit kan melde sig ind og ud, hver gang magthaverne er utilfredse med et eller andet" og JC nævner: "Hvad hvis Rusland melder sig ud og ind igen med forbehold for artikel 20 om ytringsfrihed? Hvad hvis Polen melder sig ind og ud med forbehold for artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang?"

Hvis vi forlader konventionen, skriver JC, mister vi i Danmark bl.a. rettigheden til en fair rettergang, da den ikke er sikret i Grundloven.

Grundloven beskytter heller ikke mod tortur, dødsstraf eller menneskehandel.

Hvis man har læst professor dr. jur. Mads Bryde Andersens tidligere indlæg og svar (i Altinget og i Berlingske) til de jurister og professorer, der har kommenteret på hans udmeldinger, vil han sandsynligvis svare JC ved at køre videre og svare i samme rille. Han vil formodentlig også gentage, som han skrev i Berlingske (3.3.): "Alle slutter op om grundlovens frihedsrettigheder, (...)", selv om JC har forklaret, at danskerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet af Grundloven. MBA har nemlig tillid til, at menneskerettighederne vil blive respekteret fremover i Danmark.

MBA udtalte sig 25.10.17 i Altinget, om alle folkevalgte og dommere i hele verden, hvilket er forbløffende. Hvis man følger med i, hvad der sker i verdens lande, virker MBAs udsagn ikke troværdigt:

"Alle ser nogenlunde ens på folkemord, tortur, interneringer uden dom og massive begrænsninger i ytringsfriheden – folkevalgte såvel som dommere.

Det gælder uanset hvilket land på kloden, man befinder sig i. Her er der ikke brug for ”dynamiske” fortolkninger." 
Citat slut


Skrevet af Anne

Opdatering 18.3.19:

Kommentar til Jonas Christoffersen fra professor dr. jur. Mads Bryde Andersen:


Jonas Christoffersens mislæsning: »Sikke noget vrøvl. Jeg har aldrig sagt noget, der kan læses sådan« Berlingske 18.3.19


Juraprofessor forvansker virkeligheden i sin kampagne mod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Berlingske 19.3.19

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.