søndag den 16. juli 2017

Danmarks Kandidatur til FNs Menneskerettighedsråd 2019-21

Opdatering: Det afgøres i november 2018, om Danmark får en plads.

Den 29.2.2016 lancerede daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) i Genève en kampagne, der skal få Danmark valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd. Danmarks prioriteter kan ses i programmet Dignity, Dialogue & Development.

Rådet består af 47 medlemsstater, der er opdelt efter verdensdel og vælges for tre år ad gangen. Danmark er i konkurrence med Østrig, Italien og Grækenland om tre ledige pladser.

Kristian Jensen sagde ved lanceringen af det danske kandidatur:

”FN-valg skal man aldrig tage for givet, og der skal arbejdes for sagen. Jeg vil over for FN’s medlemsstater fremhæve danske mærkesager som kvinders rettigheder og kampen mod tortur.”

”Og så vil jeg gøre opmærksom på, at vi var meget aktive i oprettelsen af Menneskerettighedsrådet for 10 år siden, men at Danmark aldrig har haft plads i Rådet.
” 

"Jeg ser Menneskerettighedsrådet som et centralt organ, der arbejder for at beskytte og fremme respekten for menneskerettigheder. Det arbejde vil den danske regering meget gerne være med til at styrke.”

Kristian Jensen skriver i sin bog "I Danmarks tjeneste" (1) p. 131:

"Menneskerettighedsrådet er samtidig også en politisk kampplads for de store værdispørgsmål, hvor forskellige regioner og kulturer drøfter fremme af menneskerettighederne fra meget forskellige udgangspunkter. Vi har en direkte national interesse i, at vores argumenter bliver hørt."

og p. 134:


"Menneskerettigheder udsættes i stigende grad for pres. Den værdipolitiske kamp udspilles ikke mindst i Menneskerettighedsrådet, og det er som medlem af Rådet, at man kan maksimere sin indflydelse. Det nytter ikke at læne sig tilbage og observere. Hvis man vil gøre noget godt, må man jo som bekendt ofte gøre det selv. Jeg ønsker, at Danmark engagerer sig mere aktivt i arbejdet for at beskytte og fremme menneskerettighederne." 


Citat slut.


Fremme og svække menneskerettigheder på samme tid?


Hvordan kan regeringen hævde at ville beskytte og fremme menneskerettigheder, når den i forbindelse med det kommende formandskab for Europarådets Ministerkomité (november 2017 - maj 2018) er igang med at gøre det modsatte, nemlig at svække menneskerettighederne?

Justitsministeriet har siden før jul 2016 haft nogle embedsmænd på lobbyarbejde for at samle støtte i nogle Europarådslande til at svække Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, se bl.a. denne artikel The Danish chairmanship of the Council of Europe is to weaken human rights og mine tidligere blogindlæg.

Skrevet af Anne Albinus


Henvisninger

1. "I Danmarks tjeneste" Kristian Jensen, People's Press, 2016

2. Globalt Fokus: Brug FN-kandidatur til at forsvare menneskerettighederne Altinget 26.6.2017
3. Danmark blæser til kampvalg om plads i FNs Menneskerettighedsråd Berlingske 15.10.17

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.