fredag den 16. november 2018

Præsident Macrons tale 11.11.18

I anledning af lektor emer. dr. phil. Hans Hauges kommentar i Berlingske 13.11.18: Macrons angreb på Trump er fransk patriotisme, når den er mest usmagelig har jeg skrevet følgende:

Den franske præsident Macrons tale (1) i anledning af afslutningen på 1. verdenskrig 11.11. vækker afsky hos Hans Hauge. Det var en fornærmelse mod de indbudte gæster, at Macron afsluttede sin tale med Vive la France (Frankrig længe leve). Det var fransk patriotisme, når den er mest usmagelig, mener Hauge.

Men afslutningen Vive la France svarer til, når Dronning Margrethe afslutter sine taler med Gud bevare Danmark. Vive la République, Vive la France er en form for sloganisering, der stammer fra Den Tredje Republiks tid (1870-1940).

Denne afslutning bruges selvfølgelig ikke ved hver præsidenttale, som når Macron f.eks. taler til franske biskopper eller ved åbningen af Fredsforum i Paris 11.11.


Hauge opfatter Macrons advarsel om nationalisme som vendt primært mod præsident Trump, men den er mindst lige så meget, hvis ikke mere, vendt mod tendenser i Europa. Macron sagde bl.a. den 11.11.:

“Jeg ved, at gamle dæmoner genopstår, parate til at udføre deres arbejde med kaos og død. Nye ideologier manipulerer religioner, og taler for en smitsom obskurantisme. Historien truer undertiden med at gentage sit tragiske forløb og kompromittere vores freds-arv, som vi troede, vi havde forseglet definitivt med vores forfædres blod.”

Macron talte også imod nationalisme, da han talte til dommerne ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg den 31.10.17:

"Jeg vil være helt klar over for Dem og over for alle lande, hvad enten de har skrevet under eller ej på Konventionen. Frankrig vil ikke acceptere nogen kritik af menneskerettighederne, der går ud på at kamuflere en dagsorden og fremme nationale interesser, der efter sigende skulle stå højere; Frankrig vil ikke lade sig trække ind i debatter, der går ud på, at menneskerettighederne bare er udtryk for vestlige "værdier", der ikke kan tilpasses andre steder i verden."


Talen var et indirekte hip til bl.a. Danmark, hvis hovedprioritet for det kommende Europarådsformandskab var at stække Domstolen.

Set i en fransk kontekst er det ikke paradoksalt, som Hauge hævder, at Macron lovpriser ‘patriotismen’. Under præsident-valgkampen præsenterede Macron sig hverken til højre eller til venstre, men satte ‘nationalisme’ og ‘patriotisme’ over for hinanden for semantisk at vise sin modstand mod Marine Le Pen (præsidentkandidat for Front National/Nu Fransk Samling).

1. april 2017 forklarede Emmanuel Macron i Marseille det således på et vælgermøde: 

"Venner, at være patriot, det er ikke venstrefløjen, der skrumper med sine utopier, at være patriot, det er ikke højrefløjen, der fortaber sig i fornærmelser og hævntørst, at være patriot, det er ikke Front National, lukkethed om sig selv, og had der fører til borgerkrig, at være patriot, det er at ville et stærkt Frankrig, åbent i Europa og med udsyn til verden."

Franske politikere udtrykker sig nu engang anderledes end danske politikere, og det må man forstå, når man lever i en verden med andre kulturer. Man kan ikke forvente, at Macron bruger samme taleskrivere som Lars Løkke.Skrevet af Anne Albinus 

på min blog Konventionsposten
oprettet i forb. med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité (15. november - 15. maj 2018)

Henvisninger

1. Macrons tale video 11.11.18


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.