onsdag den 29. november 2017

Europarådsformandskabet: Regeringens klodsede Kommunikation

Kan man promovere hygge og kritik af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på samme tid? - Regeringen forsøger.

Den kommunikerer internationalt, at den vil fremme menneskerettigheder med Europaråds-formandskabet. Men det er nået uden for landets grænser, at indenrigs har regeringen længe med voldsomme udtryk kommunikeret, at den vil "stække" Domstolen (1). Kritikken er sekunderet af regeringens støtteparti. (2).

At pakke kritik af Domstolen ind i HYGGE og Legoklodser er malplaceret og afslører manglende kendskab til associationer (3). Regeringen burde have lært af Smykkesagen, og de reaktioner, som den foranledigede internationalt (se artikel-liste). Dengang hævdede regeringen stædigt og fornærmet, at associationer til mørke kapitler i Europas historie var forkert og utilsigtet. 
  • Hvordan kan regeringen forhindre, at mennesker associerer jf. den gamle lov om associationer? (3)
  • Er det regeringens støtteparti, der har presset HYGGE-begrebet ned over  formandskabsprogrammets kulturelle program? 
Det er måske gået op for regeringen, at det kunne være udtryk for smagløshed og dårlig vurderingsevne at kæde HYGGE sammen med nedrakning af Domstolen, fordi formandskabets kulturelle program vises ikke på Europarådets officielle formandskabsside. Man nøjes med at linke til det.Stilleben Privat foto 


Dansk ambassadør forklarer HYGGE-begrebet

Den danske ambassadør ved Europarådet kæmper for lanceringen af HYGGE-begrebet i sin tale (udskrift nedenfor 3) i anledning af åbningen af det årlige Julemarked i Europarådets Venskabsforening AMICALES. Foreningen tæller medlemmer ikke bare fra Europarådet, men fra Europaparlamentet, Den Europæiske Ombudsmand og diplomatiske missioner.

Hvad mon de tænker, når kritikken af Menneskerettighedsdomstolen pakkes ind i HYGGE?


HYGGE-begrebet

Den danske ambassadør forsøger at gøre rede for hygge-begrebet: "I and most Danes associate 'hygge' with candlelights, with good food, a good glass of beer or wine, cold weather outside, perhaps snow but a least (...?) and low temperatures." (Udskrift af talen) Citat slut.

Hygge er hyggeligt for dem, der hygger sig sammen, men hvad med dem, der ikke lukkes ind i gruppen? Er vi gode nok til at åbne kredsen for andre? I Danmark mangler vi f.eks. det, at man præsenterer nytilkomne for andre. Der kan gå udenlandske Erasmus-studerende og Comenius-assistenter rundt i et år på et dansk universitet eller på et dansk lærerværelse, uden at nogen taler med dem. "De må selv gøre noget" lyder svaret, når man nævner det.  

I denne artikel omtales HYGGE som ekskluderende og stillestående: 

"For man skal endelig ikke foretage sig noget eller diskutere noget, som kunne gå hen at blive uhyggeligt."


 Forsøg på HYGGE med kritik af Domstolen. Privat fotoDet nye guld-marked for danske miljøtech- og fødevarevirksomheder hedder Ghana

Et eksempel uden for Europaråds-formandskabet viser igen, at minister-rådgivere ikke har kendskab til de signaler, ord sender. På regeringens officielle hjemmeside regeringen.dk står der bl.a. i forbindelse med statsbesøget i Ghana:


"Guld-marked" giver assocationer til "slave-marked", så man må håbe, at det ikke er blevet oversat til engelsk eller nævnt i skåltaler under besøget.

Udenrigsministeriet (UM) skriver forøvrigt om miljøforringelser under Landepolitikker/Ghana. Men det har man nok glemt, da der skulle siges noget smart om den danske erhvervsdelegations besøg i Ghana. UM skriver: De høje guldpriser har i de senere år ført til en voldsom vækst i ulovlige mineaktiviteter og en række negative effekter som miljøforringelser, ødelæggelse af naturressourcer, sammenbrud i sociale strukturer og konflikter mellem lokalbefolkning og guldsøgere, der kommer udefra. 

Og andetsteds på UMs hjemmeside (min fremhævning): 
Danmarks arbejde med fremme af menneskerettigheder indgår som en del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Citat slut.

Har Danmark fremmet menneskerettigheder i forbindelse med besøget i Ghana, hvor mere end 74200 børn arbejder i Ghanas miner og stenbrud? 


Mineloven forbyder børn under 18 at arbejde i miner og unge under 21 at arbejde under jorden. En rapport fra Danwatch fortæller om børn mellem 5-17, der får skader på lever, hjerne, lunger og nyrer af kviksølv. Deres immunforsvar bliver ødelagt.

Regeringen kunne gøre noget for small scales gold mines i bl.a. Ghana. 

Hvorfor gør den det ikke? 


Skrevet af Anne


Henvisninger


1.  Artikeliste og Danskkursus


bl.a. Debatindlæg af Bang Henriksen (V) Fyens Stiftstidende 20.10.17 og Horsens Folkeblad: 

Justitsministerens forslag viser, hvor meget denne udlændingepraksis fylder hos regeringen - og hos den danske befolkning. Det er et skridt på vejen, men det ændrer ikke på, at vi i det næste halve år - hvor vi har formandskabet for Europarådet - får til hovedopgave at stække den praksis, som Strasbourg-domstolen trækker ned over hovedet på befolkningerne - stik imod ret og rimelighed.


Menneskerettighedsdomstol er blevet en stat i staten Det er vigtigt, at regeringen tager livtag med Menneskerettighedsdomstolen. Vi kan enten køre prøvesager og se bort fra domstolen. Eller stække dens magt, siger Peter Skaarup.

3. Rudolf Arnheim: "Visual Thinking" er et kapitel med titlen Two and Two Together. Her står bl.a.: "Remember the old laws of association: items will be connected when they have frequently appeared together (...)

I malerkunsten er der utallige eksempler på at nærhed betyder en form for samhørighed. Det Sixtinske Kapel med Michelangelos malerier på loft og vægge er et eksempel på en sådan topografisk gruppering af de forskellige figurer. Netop den topografiske fordeling er afgørende for, om noget huskes som hørende sammen. I middelalderen fordelte man de forskellige billeder på væggene efter et fast, vedtaget princip: Nye testamente på sydvæggen, gamle testamente på nordvæggen, dommedagsbilleder mod vest og opstandelse mod øst. - 
I primitiv, magisk tænkning kan ting der har været i berøring med eller i nærheden af hinanden "smitte" hinanden med bestemte egenskaber. (James Frazer: The Golden Bough p. 37 ff.)


4. Den danske Europarådsambassadørs tale 27.11.2017 ved åbning af Xmas Market Amicales. Talen kan høres her. Udskrift.


Det kulturelle program i forbindelse med Danmarks Fomandskab for Europarådet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.