torsdag den 30. august 2018

Udvandringspolitik

Dette ord blev lanceret af Morten Messerschmidt (MM) i radioprogrammet P1/Slotsholmen den 2. juli som overskrift på Dansk Folkepartis nye udlændingepolitik.
Men ”udvandringspolitik” har helt forskellige betydninger for forskellige mennesker. For nogle betyder det en politik, som støtter flygtninge, der efter nogle år her i landet selv ønsker at vende hjem, fordi forholdene i hjemlandet har bedret sig. For andre betyder det udsmidning af mennesker, som er uønskede, fordi de har bestemte holdninger, eller fordi de tilhører en bestemt gruppe. 
Nogle betydninger af dette ord er således ret ukontroversielle, mens andre er meget, meget uhyggelige.
DF må derfor præcisere, hvor partiet vil hen med sin udvandringspolitik. Og hvor det ikke vil hen. Det drejer sig ikke om taktiske detaljer, for eksempel om, hvad man vil kræve af stramninger under de igangværende finanslovforhandlinger. Det drejer sig om, hvilke overordnede principper der styrer DF’s politik, og hvad DF’s ledelse personligt vil stå inde for på dette politik-område.
En antydning af, hvor partiet vil hen med sin ”udvandringspolitik”, blev ganske vist givet af MM i ovennævnte interview, hvor han blandt andet udtalte:
Der er så mange folk i det her land, som ikke føler sig som en del af Danmark, og de skal venligt hjælpes til et andet sted at være. De hører ikke til i Danmark. Og derfor så er det ikke nok bare at tale om stramninger i indvandringen, for det handler bare om at reducere tilstrømningen, nej, vi skal finde ud af, hvordan vi sørger for, at dem der bor i Danmark, de elsker det her land, de føler sig hjemme i det her land, og det bliver en helt ny måde at tænke på
Men jeg syntes stadig, det var for upræcist, og derfor henvendte jeg mig til DF’s formand (bilag 1) med et ønske om en uddybning. Kort tid efter modtog jeg et svar fra MM, som efter min mening ikke besvarede de stillede spørgsmål (bilag 2). Jeg henvendte mig efterfølgende igen til MM (bilag 3) og til partiets talerør, netavisen ditoverblik.dk (bilag 4), med samme anmodning, men fik intet svar.
Udover den truende uklarhed i selve ordet ”udvandringspolitik”, ser jeg retssikkerhedsmæssige problemer i, at mennesker skal smides ud af landet, hvis de ”ikke føler sig som en del af Danmark”, og hvis der skal føres kontrol med, at ”at dem der bor i Danmark, de elsker det her land, de føler sig hjemme i det her land”
For hvem skal afgøre, om en given person opfylder disse betingelser? Og hvor skal denne person sendes hen, hvis nogen vurderer, at han eller hun ikke føler sig som en del af Danmark eller elsker Danmark højt nok? 
Men MM har utvivlsomt ret i, at ”det kræver en helt ny måde at tænke på”, at acceptere en sådan praksis. 
Jeg bryder mig bare ikke om at tænke på, hvad denne ”helt nye måde at tænke på” består i.

Skrevet af Jens Bjørneboe

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.